Pressemeddelelse:

 

Brandmandsuddannelse for unge mellem 16 og 18 år.

 

Pionertjenesten ved Odense Brandvæsen tilbyder i samarbejde med Odense Brand-væsen og Odense Brandvæsens Juniorkorps, unge mellem 16 og 18 år en uddannelse som brandmand. Der er tale om redningsberedskabets indsatsuddannelse som i dag har erstattet den traditionelle brandmands-uddannelse. Uddannelsen indeholder såvel uddannelse i førstehjælp, brand-/redningstjeneste samt miljø. Uddannelsen der strækker sig over 1½ år, foregår om aftenen samt i weekends. Og afsluttes med en eksamineret prøve.

 

Med uddannelsen ønsker vi, at skabe et naturligt bindeled mellem Odense Brand-væsens JuniorKorps og Pionertjenesten som er det frivillige beredskab ved Odense Brandvæsen. De gode erfaringer som vi har med juniorkorpset ønsker vi at videre-føre og forstærke med et ungdomshold, hvor de unge kan få såvel sociale som faglige færdigheder, til gavn for såvel de unge som for redningsberedskabet.

 

Vi søger ikke eventyrer, vi søger unge piger som drenge som har et positivt menneskesyn, som kan samarbejde, som er gode kammerater. Unge som ønsker at kunne medvirke til, at gøre en forskel. 

 

For interesserede afholdes der informationsmøde torsdag den. 19. maj kl. 19.00, på Odense Brandvæsens uddannelsescenter, Åsumvej 33. Yderligere information og til-melding til informationsmødet kan ske på www.Pionertjenesten.dk  eller ved kontakt til tjenestegrensleder Henrik Jørgensen på mobil: 40 42 66 55.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Jørgensen

Pioner- og Redningshundetjenesten

V. Odense Brandvæsen

Mobil: 40 42 66 55

Copyright © 2005 www.112-odense.dk. All rights reserved.