Har du billeder eller video liggende fra Odense og omegn må du meget gerne sende det til os på nedenstående e-mail. Vi vil ikke opfordre folk til selv at gå ud og tage billeder med mobiltelefoner og ligene, ring i stedet til en af os.

Tak til Fotograferne:

Når vi er ude og fotografere er der nogle ting vi prøver at følge:

Fotografer i "marken":

Om dagen er der som regel en fotograf som tager billeder på skadestedet. Men om natten kan det forekomme at vi køre to ud, men som regel kun en der tager billeder. Ved store ulykker/brande vil vi være 2 fotografer for at kunne dække ulykken/branden ordentligt og fra flere vinkler. Dette gør vi, så vi undgår at løbe rundt tæt på skadestedet. Alle faste fotografer som kommer fra www.112-odense.dk har og bære et www.112-odense.dk ID kort.

Alle billeder som sendes til os:

Hvis du vil i kontakt med os er du velkommen til at skrive til mail@112-odense.dk

 

Navn: Mads

Titel: Webmaster / Fotograf

Bopæl: Odense M

Zone område: Fyn

 

 

Navn: Katrine

Bopæl: Odense M

Zone område: Fyn


Navn: Henrik S. Temberg

Bopæl: Odense C

Zone område: Fyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© 2009 www.112-odense.dk. All rights reserved.