KSN (kommandostation) vogn ved Odense Politi.

Vognen bliver brugt ved store ulykker m.m. Her vil alt kommunikation blive samlet.


Indsatsleder vogn ved Odense Politi.

Copyright © 2006 www.112-odense.dk. All rights reserved.